Tài nguyên dạy học

Đồng Hồ Treo Tường

Lịch

Giải Toán Internet

Liên kết website

Liên Kết Web Online

1) Bộ GD - ĐT
2) Sở GD - ĐT
3) UBND T.Bình Phước
4) Mạng Giáo Dục
5) Trường CBQL
6) Dự Án Hổ Trợ GD
7) Viện Nghiên Cứu GD
8) Thư viện trực tuyến
9) Truyền Hình Online
10) Thế Giới Công Nghệ

Việt Nam Channel

Kênh Địa Phương

Các ý kiến mới nhất

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_1300.jpg IMG_1299.jpg IMG_1297.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Ngôn)
  • (Phạm Thanh Tân)

Thành Viên Đang Online

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với website của phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Video Clip

chỉ thi năm học 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGD
Người gửi: Phòng Gd Thị Xã Đồng Xoài
Ngày gửi: 10h:55' 20-08-2010
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________
Số: 3399 /CT-BGDĐT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010

CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,
giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011

Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các văn bản quy định và hướng dẫn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ tình hình thực tế của ngành Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chủ đề năm học 2010-2011 là "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục
1.1. Tham gia góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng và chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
1.2. Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý về giáo dục; tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, trong đó tập trung thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.
1.3. Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
1.4. Hoàn thành việc chuyển đổi loại hình trường mầm non, phổ thông theo quy định của Luật và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.5. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác tình hình của Ngành cho nhân dân; nắm bắt tổng hợp thông tin từ các kênh khác nhau để giải quyết kịp thời các vấn đề của Ngành.
1.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong ngành.
1.7. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục; thống nhất bộ tiêu chí đánh giá nhà trường đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kiểm định chất lượng, xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực, trường học đạt chuẩn quốc gia, thanh tra toàn diện nhà trường.
1.8. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học, ngành học. Tổ chức thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập và cơ sở giáo dục có đầu tư nước ngoài.
1.9. Đổi mới việc đánh giá thi đua các lĩnh vực công tác của ngành theo hướng các Cục, Vụ chức năng của Bộ theo dõi, đánh giá các lĩnh vực công tác phụ trách và là cơ sở quan trọng để các vùng bình xét thi đua. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của ngành vào tháng 10/2010. Phổ biến rộng rãi cuốn sách “Gương mặt giáo dục Việt Nam", tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh.
1.10. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác pháp chế trong đó tập trung soạn thảo, ban hành các văn bản pháp luật về giáo dục, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.
2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
2.1. Các nhiệm vụ chung của các cấp học
2.1.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo
 
Gửi ý kiến